Rozliczenie PIT 2016

PIT to skrót, który określa podatek dochodowy od osób fizycznych. W ten sam sposób nazywane są również składane przez osoby płacące podatki deklaracje rozliczeniowe (udostępniane przez Ministerstwo Finansów oraz dostępne we wszystkich urzędach skarbowych, urzędach gmin oraz w internecie).

PIT składa się w miejscu zamieszkania według stanu na koniec grudnia poprzedniego roku. Podatek od osób fizycznych płaci każda osoba, która osiąga dochód, np. pobiera  wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych , czy też uzyskuje dochody z działalności gospodarczej. Wypełnianie formularza do rozliczenia podatku często sprawia sporo kłopotu, zwłaszcza osobom, które nie mają z nimi do czynienia na co dzień. Wielu podatników zgłasza się do biur podatkowych, z prośbą o dokonanie rozliczenia, które jest tym trudniejsze, im więcej mamy źródeł dochodów i sporo ulg obniżających kwotę podatku do zapłacenia fiskusowi.

 

Łatwiej wypełnić PIT 2016 przez Internet.

 

Na wielu portalach podatkowych można znaleźć specjalne, bezpłatne programy, które w wygodny i bezpieczny sposób pomogą w wypełnieniu formularza PIT 2016 online. W ubiegłym roku prawie połowa podatników składających roczne rozliczenia korzystała z Internetu. Badania prowadzone przez CBOS wskazują, że 39 % podatników osobiście dostarczyło swój PIT 2016 do urzędu skarbowego, 8% wysłało https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/ za pośrednictwem poczty, 3% złożyło zeznanie w inny sposób. Płynie z tego wniosek, że coraz mniej podatników osobiście udaje się do urzędu skarbowego. Coraz popularniejszym staje się rozliczenie PIT online i złożenie dokumentów podatkowych w formie elektronicznej. Ta forma złożenia rocznej deklaracji podatkowej jest bardzo popularna wśród podatników i to nie tylko tych sprawnie poruszających  się w Internecie. Żeby korzystać z programu PIT 2016 przez Internet, nie trzeba być znawcą wszystkich przepisów podatkowych, ponieważ program sam wykona za nas wszystkie obliczenia. Ważne jest poprawne wpisanie wszystkich danych. Aplikacja do rozliczenia PIT 2016 internetowo opracowana jest dla wielu złożonych lub nietypowych sytuacji podatkowych. Dostępne są tam wszystkie potrzebne do rozliczenia formularze wraz z załącznikami. Na stronach z programami znajdują się również listy organizacji pożytku publicznego, którym można przekazać 1% swojego podatku.

 

Wybór właściwego formularza PIT 2016

 

Do corocznego rozliczenia podatków służą specjalne dokumenty, zwane PIT-ami. W Polsce obowiązuje wiele formularzy PIT. To, który powinniśmy złożyć uzależnione jest od bardzo wielu czynników. Zeznanie roczne dotyczące wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym może być składane w formie PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z wszelkimi załącznikami (PIT-B, PIT-D, PIT-O, PIT-2K, PIT-M, PIT-ZG, PIT-Z, PIT-UZ) i formularzami NIP (NIP-2, NIP – 7, NIP – B, NIP – C, NIP – D, NIP 2A, ZAP 3). Jeśli mamy wątpliwości, co to wyboru właściwego arkusza, najlepiej zasięgnąć rady w Urzędzie skarbowym lub na jego stronie www.

Poniżej informacje dotyczące wyboru PIT 36 I PIT 37 w rozliczeniu PIT 2016

PIT-36 wypełniają płatnicy, których uzyskali jakikolwiek dochód bez pośrednictwa płatnika. Przeznaczony jest dla osób rozliczających się indywidualnie oraz łącznie z małżonkiem albo na zasadach określonych w ustawie dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

PIT 36 wypełniają między innymi osoby:

 

 • - prowadzące    pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na  ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej,
 • - prowadzące działy specjalnych produkcji rolnych, które są opodatkowane na      zasadach ogólnych,
 • - osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, i innych umów o      podobnym charakterze opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • - korzystające z tak zwanego kredytu podatkowego,
 • - mające źródło dochodu za granicą,
 • - które sporządziły remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
 • - które obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
 • - uzyskujące  dochody z innych źródeł, z których płatnik nie ma obowiązku            odprowadzać podatków,
 • - rozliczające dochody małoletniego dziecka, które nie musi rozliczać się   samodzielnie

 

PIT 37 to najczęściej składana przez podatników deklaracja. Rozliczając się przy pomocy formularza PIT -37 nie możemy prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej, nie musimy rozliczać dochodów małoletnich dzieci, które nie rozliczają się samodzielnie i nie staramy się o obniżenie dochodów za straty z lat ubiegłych.

 

Ten rodzaj PIT przeznaczony jest dla osób:

 

 • - zatrudnionych z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • - otrzymujących świadczenia przedemerytalne oraz dla emerytów i rencistów,
 • - uzyskujących przychód za przynależność w produkcyjnych spółdzielniach rolniczych
 • - pobierających stypendia, zasiłki
 • - uzyskujących dochody z umowy zlecenia, kontraktów menadżerskich, działalności w radach nadzorczych, działalności sportowej i pełnienia obowiązków społecznych,
 • - uzyskujących dochody z tytułu praw autorskich,
 • - korzystających ze świadczeń z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • - otrzymujących należności z tytułu umowy aktywizacyjnej,
 • - otrzymujących należności za pracę wykonywaną w areszcie.

 Komentarzy: 0, Czytano: 33946, Pobierz w PDF


Jestem w Katalogu Ciekawych Stron - Zapraszamy!
Wyróżnienia
ForumGliwice.com - GWIAZDOR

Objeliśmy patronat Medialny nad:

- Adriatic Express 2006
- Gliwickie Spotkania Dobrych Dusz 2006
- II Gliwicki Piknik Lotniczy 2006
- Biotechnology - the next GENEration 2007
- WOŚP-Gliwice 2008